Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kúpeľná architektúra

BOHUŠ, Ivan: Dvesto rokov tatranského staviteľstva. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 44 – 46.

BRÁZDILOVÁ, Magdaléna - OROSOVÁ, Martina: Výtvarná výzdoba interiéru liečebného domu Astória v Bardejovských Kúpeľoch. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 50 - 51.

DULLA, Matúš et al.: Slávne kúpele Slovenska. Bratislava: FOIBOS BOOKS SK s.r.o., 2014. 308 s. ISBN 978-80-87073-80-3

ĎURIAN, Karol: Obnova historických kúpeľných domov v Turčianskych Tepliciach. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 4, s. 19 – 25.

HUSOVSKÁ, Ľudmila: Kúpele na Slovensku – súčasť kultúrneho dedičstva. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 1 – 5.

KOSTELNÍK, Martin: Kúpele na starých pohľadniciach. Bratislava: DAJAMA, 2013. 98 s. ISBN 978-80-8136-019-0

KRUPA, Vladimír: Kúpele Piešťany. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 15 – 18.

KVETANOVÁ, Gabriela: Napoleonské kúpele v Piešťanoch. Nové poznatky o vývoji objektov. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 19 – 22.

LAČNÁ, Iveta: Kúpele v Gánovciach. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 65 – 66.

MALÍNSKÁ, Dorota – SEMANOVÁ, Eva: Bardejovské kúpele. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 47 – 49.

MALOVEC, Bernard et al.: Štós kúpele 1881 - 1981.Štós: Kúpele Štós, 1980. 84 s.

MATEJ, Miloš et al.: Slovenské liečebné kúpele Dudince. Levice: ASTRA, spol. s r.o., 1998. 108 s. ISBN 80-967465-1-0

MRÁZOVÁ, Dobroslava: Architektúra moderného hnutia v Rajeckých Tepliciach. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 33 – 34.

OBUCHOVÁ, Viera: Bývalé kúpele na Železnej studničke v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2014, č. 2, s. 38 - 40.

ODLER, Peter: Zaniknuté kúpele na Spiši. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 60 – 64.

PÖSS, Ondrej: Začiatky kúpeľníctva a športu vo Vysokých Tatrách. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 39 – 43.

STERN, Tomáš: Židovské kúpele na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 11 – 14.

ŠÍPOŠ, Ján: Slovenské kúpele. Martin: Osveta, 1993. 344 s.

TAKÁTSOVÁ, Júlia: Zaniknuté kúpeľné miesta. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 1, s. 55 – 59.www.pamiatkynaslovensku.sk