Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Literárne pamiatky

BRÁZDOVÁ, Adriana: Pozostalosť Čajakovcov v zbierkach SNK – Literárneho múzea. In: Múzeum, LXV, 2019, č. 2, s. 28 – 29.

DANKOVÁ, Katarína – VINCURSKÝ, Martin: K pozostalosti Ľudmily Podjavorinskej. In: Múzeum, LXV, 2019, č. 2, s. 25 – 27.

GUGĽAVOVÁ, Stanislava – ŠKODOVÁ, Michaela: Písomná pozostalosť Boženy Slančíkovej Timravy v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci. In: Múzeum, LXV, 2019, č. 2, s. 22 – 24.

HRDLOVIČOVÁ, Sylvia: Pamätná izby a expozície Ľudovíta Štúra od roku 1956. In: Múzeum, LXV, 2019, č. 2, s. 13 – 17.

HUPKO, Daniel: Literárne zbierky Múzea mesta Bratislavy. Genéza, minulosť a súčasnosť. In: Múzeum, LXV, 2019, č. 2, s. 7 – 12.

KOLLÁR, Daniel: Pamätné izby. Bratislava: DAJAMA, 2014. 128 s. ISBN 978-80-8136-036-7

KOVÁČ, A. Mišo: Úvod do literárnej muzeológie. Martin: Matica slovenská, 1982. 200 s.

LOFAJOVÁ KORYTÁROVÁ, Daša: Od Hviezdoslava k Oravskému múzeu. In: Múzeum, LXV, 2019, č. 2, s. 18 – 21.

PALKOVIČOVÁ, Anna: Rodinná kniha J.M. Hurbana v expozícii pamätnej izby v Hlbokom. In: Múzeum, LXV, 2019, č. 2, s. 32 – 34.

REZNÍK, Jaroslav: Túry do Literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. Bratislava: Slovart, 2012. 640 s. ISBN 978-80-556-0498-5

UHRIN, Pavol: Album literárnych pamiatok na Slovensku. Martin: Matica slovenská, 1983. 397 s.

www.snk.skwww.pamiatkynaslovensku.sk