Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Múzejníctvo

MRUŠKOVIČ, Štefan: Etnomuzeológia. Teória, metodológia, prax. Martin : Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum, 1993. 128 s. 80-85753-10-3

MRUŠKOVIČ, Štefan – DARULOVÁ, Jolana – KOLLÁR, Štefan: Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2005. 254 s. ISBN 80-8083-160-2

PALÁRIK, Miroslav: Múzejníctvo v období ČSR. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 49 – 54.

PRELOVSKÁ, Daniela: K prvým pokusom o ideologizáciu slovenského múzejníctva (1948 - 1952). In: Múzeum, LVIII, 2012, č. 2, s. 14 - 18.

WAIDACHER, Friedrich: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava: Slovenské národné múzeum-Národné múzejné centrum, 1999. 477 s. ISBN 80-8060-015-05www.pamiatkynaslovensku.sk