Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Osobnosti pamiatkovej ochrany

CIULISOVÁ, Ingrid: Jan Hofman a slovenská pamiatková starostlivosť. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 2, s. 38 – 39.

CIULISOVÁ, Ingrid: Pamiatkár Václav Mencl. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 6, s. 10 – 12.

CIULISOVÁ, Ingrid: Vladimír Wagner, prvý slovenský pamiatkar. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 1, s. 68 – 70.

GULDAN, Patrik et al.: Kolokvium – Život a dielo Václava Mencla na Slovensku. Bratislava: Umeleckohistorická spoločnosť, 1999. 114 s.

GUTEK, František: Viktor Miškovský a Bardejov. In: Viktor Miškovský a súčasná ochrana pamiatok v strednej Európe. Bratislava: PÚ a Budapešť: OMH, 1999, s. 18 - 21. ISBN 80-966977-7-3

GUTEK, František: Viktor Miškovský a bardejovské pamiatky. In. Pamiatky a múzeá, 2010, č. 2, s. 20 – 26.

JANKOVIČ, Vendelín: Viktor Myskovszky (1838 – 1909). In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 10. Bratislava: Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1973, s. 81 – 221.

KOČIOVÁ, Eva: Pôsobenie Vendelína Jankoviča v rokoch 1939 - 1947. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005. s. 37 – 42. ISBN 80-89079-13-X

KRIŽANOVÁ, Eva: Václav Mencl – život a dielo na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 2, s. 42 – 45.

KRIŽANOVÁ, Eva: Vendelín Jankovič a výskumy kaštieľov v Uhrovci a vo Veľkých Uherciach. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005. s. 43 – 52. ISBN 80-89079-13-X

MAŤOVČÍK, Augustín et al.: Biografický lexikón Slovenska II. C – F. Martin: SNK a NBÚ, 2004. 696 s. ISBN 80-89023-44-4

MAŤOVČÍK, Augustín et al.: Biografický lexikón Slovenska III. G – H. Martin: SNK a NBÚ, 2007. 740 s. ISBN 978-80-89023-96-7

MAŤOVČÍK, Augustín et al.: Lexikón slovenských žien. Martin: SNK a NBÚ, 2003. 288 s. ISBN 80-89023-30-4

MAŤOVČÍK, Augustín et al. : Reprezentačný biografický lexikón. Martin: Matica slovenská, 1999. 384 s. ISBN 80-7090-537-9

MAŤOVČÍK, Augustín et al.: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990) IV zväzok M – Q. Martin: Matica slovenská, 1990. 568 s. ISBN 80-7090-070-9

MAŤOVČÍK, Augustín et al.: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990, V zväzok R – Š. Martin: Matica slovenská, 1992. 560 s. ISBN 80-7090-216-7

MAŤOVČÍK, Augustín et al.: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990) VI. zväzok T – Ž. Martin: Matica slovenská, 1994. 660 s. ISBN 80-7090-111-X

MOJŽIŠOVÁ, Halina: Vendelín Jankovič - personálna bibliografia 1937 - 1997. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005. s. 23 – 36. ISBN 80-89079-13-X

MRŇA, Ľ.: Architekt Karol Chudomelka. In: Pamiatky a múzeá, 1992, č. 1, s. 42.

ONDREIČKOVÁ, R.: Oživené pamiatky v tvorbe Karola Chudomelku. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 1, s. 56 - 57.

OROSOVÁ, Martina: Slovenský monumentológ PhDr. Vendelín Jankovič, CSc. (27.7.1915 Cífer - 2.11.1997 Báhoň) In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 16. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2005, s. 17 – 22.

PLESKOTOVÁ-PETROVÁ, Anna: Po stopách výtvarnej minulosti Slovenka. Výber z diela Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Bratislava: PALLAS, 1995. 272 s. ISBN 80-7095-021-8

POLLA, Belo: Vendelín Jankovič 75 - ročný. In: Vlastivedný časopis, roč. 39, 1990, č. 4. s. 189.

PUŠKÁROVÁ, Blanka: Románska architektúra na Slovensku v pohľade prác Václava Mencla. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 1, s. 6 – 9.

ROHÁČEK, Jiří – UHLÍKOVÁ, Kristína: Zdeněk Wirth – pohledem dnešní doby. Praha: ARTEFACTUM, 2010. 304 s. ISBN 978-80-86890-32-6

ŠÁŠKY, Ladislav: Za doc. dr. Alžbetou Guntherovou. In: Vlastivedný časopis, roč. 23, 1974, č. 1, s. 47.

ŠEFČÁKOVÁ, E.: Kontakty života a umenia. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 4, s. 2 – 6.

ŠEVČÍKOVÁ, E.: Za Alexandrom Frickým. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 2, s. 72.

UHLÍKOVÁ, Kristína: Historik umění Zdeněk Wirth (1878 – 1961). In: Monument revue, I., 2012, č. 1, s. 34 - 35.

VALENTOVIČ, Š. et al.: Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990) II. zväzok E – J. Martin : Matica slovenská, 1987. 595 s.www.pamiatkynaslovensku.sk