Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Osobnosti slovenského múzejníctva

LABUDA, Jozef: Andrej Kmeť - sitniansky rytier. Martin: Matica slovenská, 2008. 88 s. ISBN 978-80-7090-876-1

MRUŠKOVIČ, Štefan: Etnografická muzeológia. Vznik a vývoj muzeálneho hnutia na Slovensku vo vzťahu k českým krajinám do roku 1945. Bratislava: Univerzita Komenského, 1979. 104 s.www.pamiatkynaslovensku.sk