Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zaniknuté pamiatky

ALÁČ, Ján: Novohradské dediny zaniknuté v 20. storočí. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 4, s. 16 - 19.

BONČO, Juraj – ČOMAJ, Ján: Búranie Podhradia. Bratislava: Marenčin PT, 2010. 317 s. ISBN 97-8808-11405-49

DUDÁŠ, Miloš: Zaniknuté oravské drevené kostoly v Babíne a Novoti. In: Monument revue, VI, 2018, č. 1, s. 38 – 45.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. 536 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. 584 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. 568 s.

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok IV. Bratislava: Obzor, 1978. 736 s.

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. 288 s. ISBN 978-80-8085-673-1

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978 -80-556-0784-9

SABOL, Dominik: Zaniknuté drevené chrámy na severovýchode Slovenska. In: Monument revue, VI, 2018, č. 1, s. 46 – 48.

SKLENČÁR, Peter: Zabudnuté Sečovce. Sečovce: Pastel, 2017. 240 s. ISBN 978-80-89898-03-9

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Zbúraná židovská Bratislava. Bratislava: Marenčin PT, 2012. 144 s.

TURČAN, Vladimír et al.: Archeologické pamiatky. Bratislava: DAJAMA, 2009. 128 s. ISBN 978-80-89226-80-1

TURČAN, Vladimír et al.: Veľkomoravské hradiská. Bratislava: DAJAMA, 2012. 128 s. ISBN 978-80-8136-013-8

VELIČKA, Drahomír: Zaniknuté drevené kostoly na Kysuciach. In: Pamiatky a múzeá, 2014, č. 2, s. 41 - 46.

ZACHAROVÁ, Mária: Zaniknuté vodné mlyny v obci Buková. In: Pamiatky a múzeá, 2021, č. 2, s. 34 – 40.www.pamiatkynaslovensku.sk