Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Židovské pamiatky

BÁRKÁNY, Eugen: Židovské pamiatky na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2017. 234 s. ISBN 978-80-89175-79-6

BÁRKÁNY, Eugen – DOJČ, Ľudovít: Židovské náboženské obce na Slovensku. Bratislava: Vesna, 1991. 461 s.

BORSKÝ, Maroš: Židovské pamiatky západného Slovenska. Jewish Monuments of Western Slovakia. Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava, 2011. 84 s. ISBN 978-80-969720-1-2

BORSKÝ, Maroš: Synagógy nášho regiónu a možnosť ich integrácie do kultúrnych a vzdelávacích aktivít. In: Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014. s. 79 - 91.

HALÁSOVÁ, Anna – SCHMIEDLOVÁ, Martina: Pamiatky židovskej architektúry v Košiciach. Košice: Agentúra K, 2002. 64 s. ISBN 80-89054-10-2

KOLLÁR, Daniel et al.: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. 128 s. ISBN 978-80-8136-022-0

POLAKOVIČ, Daniel – STERN, Tomáš: Náhrobky na židovskom cintoríne v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2023, č. 1, s. 12 – 18.

PUSZTAY, Sándor: Synagógy na Slovensku. Synagógy, židovské cintoríny, pamätné miesta. Budapešť: KORNÉTÁS, 2018. 44 s. ISBN 978-615-5937-14-9

STERN, Tomáš: Beth Olam – dom večnosti. Židovské cintoríny na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1, s. 33 – 38.

www.slovak-jewish-heritage.orgwww.pamiatkynaslovensku.sk