Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bidovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Bidovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1793. Obnovený bol v roku 1925 v pôvodnej koncepcii. Sieňový priestor má polygonálny uzáver s rovným stropom. Postranný vstupný portál s kamenným ostením má v nadpraží plastické volúty so štylizovaným rokajovým dekorom. Obdobne je riešený vstupný portál vo veži. [1]
 

Klasicistická kazateľnica je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 121.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 121.
Bibliografia
www.bidovce.sk
GPS
48.741736, 21.439184
48°44'30.2"N 21°26'21.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk