Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bielovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Bielovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1913. Sieňový priestor s rovným stropom a polygonálnym uzáverom. Objekt má vysokú vežu vstavanú do priečelia. Fasády sú hladké. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Zvony sú z roku 1853 a 1925. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 122.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 122.
Bibliografia
www.bielovce.sk
GPS
47.993391, 18.774586
47°59'36.2"N 18°46'28.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk