Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Biely Kameň (Svätý Jur)
Lokalita
obec Svätý Jur, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Hrad vybudoval niekedy pred rokom 1270 Abrahám I., jediný známy potomok nitrianskeho komesa Sebeša I., ako administratívne, hospodárske a vojenské centrum svojho panstva. Na prelome 50. a 60. rokov 17. storočia boli na hrade využívané už len hospodárske budovy. 17. septembra 1663 oddiely krymských Tatárov, ktoré boli súčasťou tureckého vojska, hrad zničili. Na obnovu spustnutého hradu už nebol dôvod, pretože turecké nebezpečenstvo postupne pominulo. Odvtedy na ňom neúprosne pokračuje devastácia.
Pamiatková ochrana
V lokalite hradu sa konal v lete roku 2006 zisťovací archeologický výskum Malokarpatského múzea v Pezinku. Na stavebno - historický prieskum a archeologický výskum, ktoré môžu spresniť informácie o hrade, sa zatiaľ čaká.
 

Svätý Jur – Hrad Biely Kameň, (č. ÚZPF 430 /1-8) – architektonicko‐historický výskum – rok 2021. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Daniel Gahér, PhD.. [1]

Súčasný stav a využitie
Zrúcanina. Zachované sú iba malé zvyšky stavieb.
Fotogaléria
Hrad Biely Kameň foto © Imrich Kluka 12/2007Hrad Biely Kameň foto © Imrich Kluka 12/2007Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016Hrad Biely Kameň foto © Jana Lacková 3/2016
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (13.4.2022)
Bibliografia
GAHÉR, Daniel: Svätojurský hrad (Biely Kameň) z pohľadu archívnych prameňov. In: Monument revue, IX, 2020, č. 1, s. 62 – 67.
NEŠPOR, Jaroslav: Biely Kameň. In: Krásy Slovenska, LXXXIII, 2006, č. 11-12, s. 64 - 65.
ŠVANDA, Petr: Hrad Biely Kameň. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 1, s. 6 – 11.
www.svatyjur.sk
GPS
48.261098, 17.196048
48°15'40.0"N 17°11'45.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk