Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Biely Kostol - Kostol Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Biely Kostol, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne starší sakrálny objekt, ktorý bol v roku 1721 zbarokizovaný a v roku 1957 úplne prestavaný. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom svätyne a vežou postavenou na osi hlavnej fasády. Loď má rovný strop. [1] Veža je ukončená stanovou strechou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 122.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 122.
Bibliografia
www.bielykostol.sk
GPS
48.366081, 17.529231
48°21'57.9"N 17°31'45.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk