Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v rokoch 1901 – 1902 ružomberským staviteľom Andrejom Jančekom podľa projektu Jána Krónera. [1] Jednoloďová stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a so vstavanou vežou, ktorá vytvára na priečelí mierny rizalit. Fasáda má neogotickú úpravu a okná s lomeným oblúkom. Veža je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty. Nad vstupným portálom je nápisová tabuľa vzťahujúca sa na stavbu kostola. [2]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias stavby kostola. [3]
 

Kostol v Bielom Potoku nahradil drevenú Kaplnku sv. Vendelína z roku 1858 situovanú „Pod Dielcom“ v blízkosti cintorína. V roku 1968 došlo k zmene jeho patrocínia, zasvätenie sv. Vendelínovi zmenili na zasvätenie Nanebovzatiu Panny Márie. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí na vyvýšenine vo východnej časti obce. Nachádza sa v areáli cintorína. Biely Potok je mestská časť Ružomberka.
Fotogaléria
Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Viliam Mazanec 7/2017Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2022Biely Potok (Ružomberok) - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Jana Lacková 7/2022
Poznámky
[1] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2008. s. 115.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 69.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 69.
[4] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 115.
Bibliografia
www.ruzomberok.sk
GPS
49.044444, 19.303776
49°02'40.0"N 19°18'13.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk