Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bijacovce, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románska rotunda postavená z lomového kameňa v druhej polovici 13. storočia. Zbarokizovaná bola v rokoch 1740 – 1757. Obnovili ju v roku 1773 a 1909. Je to centrálna stavba preklenutá kupolou. Fasáda je hladká. Sondami boli zistené nástenné maľby. Strecha je šindľová, zakončená laternou. [1] Kaplnka mala ešte donedávna bielu fasádu, dnes je žltá.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza, že v interiéri sa nachádza barokový oltár sv. Kríža z roku 1757. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav rotundy je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Areál kostola s rotundou sa nachádza na severovýchodnom okraji obce. Stojí na vyvýšenine na konci obce.
Fotogaléria
Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána a Kostol Všetkých svätých foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána a Kostol Všetkých svätých foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána a Kostol Všetkých svätých foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána a Kostol Všetkých svätých foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána a Kostol Všetkých svätých foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána a Kostol Všetkých svätých foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána a Kostol Všetkých svätých foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána a Kostol Všetkých svätých foto © Viliam Mazanec 9/2019Bijacovce - Kaplnka sv. Kozmu a Damiána a Kostol Všetkých svätých foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 122 - 123.
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 123.
Bibliografia
www.bijacovce.sk
GPS
49.025649, 20.803965
49°01'32.3"N 20°48'14.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk