Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bílkove Humence - Kostol Panny Márie Ružencovej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bílkove Humence, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený okolo roku 1898 s romantizujúcou pseudorománskou fasádou, ukončenou nízkou masívnou vežou, ktorá dosadá na konzolovú arkádu štítu. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom a pruskými klenbami. Fasáda je členená na lodi lizénovým rámom a polkruhovo ukončenými oknami. Na priečelí sú stúpajúce slepé arkády respektíve oblúčkový vlys. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 123.
GPS
48.584200, 17.236904
48°35'03.1"N 17°14'12.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk