Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
bima
pódium, z ktorého sa číta Tóra, umiestnené je väčšinou v strede synagogálneho priestoruwww.pamiatkynaslovensku.sk