Úvod   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bíňa – Kalvária
Lokalita
obec Bíňa, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Podľa legendy vytryskla voda údajne na mieste, kam zabodol meč kráľ sv. Ladislav, idúci neďaleko obce Bíňa so svojou družinou. Na mieste vznikla studňa. Pri tejto, ľudovo nazývanej Svätej studni, dal potom zemepán niekedy na prelome 19. a 20. storočia postaviť drevenú kaplnku, ktorú po vyhorení v roku 1925 nahradila murovaná, zasvätená úcte k Panne Márii Lurdskej. V závere postavená kaplnka s pomerne monumentálne pôsobiacou členitou eklektickou architektúrou dominuje celému súboru. Nad jej portálom je osadená mramorová tabuľka s nápisom: Isten dicsőségére, a lourdesi Szűz Anya tiszteletére / épült az Úr 1927 /1928 esztendejében. Janig János és neje Teknyös Rozália alapítók és / Bart-Bény-Csata-Damásd-Kéménd-Kisgyarmat-Köhidgyarmat-Kiskeszi / Lekér-Páld-Szalka községek ájtatos keresztény híveinek adományaiból. (Postavené roku Pána 1927/1928 na slávu Božiu, k úcte Panny Márie Lurdskej z milodarov zakladateľov Jánosa Janigu a jeho manželky Rozálie Teknyösovej a pobožných veriacich z obcí Bruty, Bíňa, Čata, Hronovce (miestna časť Damásd), Kamenín, Sikenička, Kamenný most, Bánov, Hronovce, Pavlová, Salka.) Uprostred tabule je ešte báseň. [1]
 

Priestor pred kaplnkou lemuje na každej strane sedem pilierikových zastavení. (Reprodukcie výjavov Krížovej cesty sú v súčasnosti vo farskom kostole.) Ich sled uzatvára kamenný kríž s kovovým odliatkom Ukrižovaného, ktorý dal podľa nápisu v roku 1890 postaviť Ján Csonka. Poza ústrednú kaplnku pokračujú malé kaplnky s rôznymi patrocíniami (Panny Márie, sv. Antona, Ježiša – Dobrého pastiera, Ježišovho sv. Srdca, sv. Anny), väčšinou datované do rokov 1932 a 1934, jedna s dátumom 1966. Pri vstupe je do hmoty valu vstavaná jaskynná Kaplnka Panny Márie Lurdskej. [2]
 

Na Kalvárii sú vysadené najmä lipy a pri vstupe štvorica pagaštanov konských. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severne od obce Bíňa, v priestore bývalej priekopy medzi dvoma prstencami vonkajšieho zemného valu stredovekého opevnenia. [4]
Fotogaléria
Bíňa – Kalvária foto © Ľuboš Repta 7/2021Bíňa – Kalvária foto © Ľuboš Repta 7/2021Bíňa – Kalvária foto © Ľuboš Repta 7/2021Bíňa – Kalvária foto © Ľuboš Repta 7/2021Bíňa – Kalvária (Kaplnka Panny Márie Lurdskej) foto © Ľuboš Repta 7/2021Bíňa – Kalvária (jaskynná Kaplnka Panny Márie Lurdskej) foto © Ľuboš Repta 7/2021
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 99.
[2 - 4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 99.
Bibliografia
www.obecbina.sk
GPS
47.928396, 18.636790
47°55'42.2"N 18°38'12.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk