Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bíňovce - kamenný kríž
Lokalita
obec Bíňovce, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kríž bol postavený v roku 1896. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí pri hlavnej ceste pred rodinným domom č. 38. [2]
Poznámky
[1 - 2] www.binovce.sk (2.8.2015)
Bibliografia
www.binovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk