Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bíňovce - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bíňovce, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v prvej polovici 18. storočia. Jednopriestorový interiér s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutý valenou klenbou s lunetami a oválnymi štukovými obrazcami. Exteriér je členený lizénovým rámom, na západnej strane stojí predstavaná veža, zakončená cibuľovou plechovou strechou s latinským krížom. [1] Veža bola pristavená v roku 1788 a je na nej latinský nápis: ERRECTA ANNO DOMINI MDCCLXXXVIII. [2]
 

Novogotický oltár je z 20. storočia a bol liturgicky upravený v osemdesiatych rokoch. [3]
 

Pôvodnú sakrálnu stavbu tvorila iba malá kaplnka, ktorú dal postaviť smolenický zeman Michal Počuch. Väčšina prameňov považuje rok 1733 alebo 1740 za obdobie výstavby. To však vyvracia údaj Pavla Jedličku, ktorý sa odvoláva na kanonickú vizitáciu z roku 1731, kde sa píše, že trstínsky farár je povinný slúžiť omšu v bíňovskom kostole v určených termínoch: druhý deň Vianoc, na Veľkú noc, na Turíce, na sviatok sv. Michala a v oktáve Božieho tela. V rokoch 1760 - 1764 dal kaplnku rozšíriť farár Juraj Hruškovič. [4]
 

Koncom 19. storočia sa tu omša slúžila každú nedeľu a počas sviatkov. Vykonávali ju kapláni. V roku 1782 bol patrónom kostola gróf Adam Baťan. Podľa Súpisu pamiatok na Slovensku z roku 1967 sa vo veži nachádzajú zvony z rokov 1740 a 1745. Tento údaj nezodpovedá skutočnosti. Pravdou je iba to, že sú dva. [5]
 

Väčší, ktorý má priemer 56 cm, nesie nápis:
 

LIATY SOM NA SLÁVU NAJSVAT. TROJICE/PRE R.K.KOSTOL V …..E Z MILODAROV AMERICKÝCH/RODÁKOV 1923/A. KURBEL V TRNAVE.
 

Nápis dopĺňa basreliéfové stvárnenie Najsvätejšej Trojice. Menší zvon (priemer 52,5 cm) má iba basreliéfový obraz sv. Michala Archanjela a letopočet 1752. Prvý zvon (väčší) zrejme nie je pôvodný. Na mieste vybodkovaného textu bol názov obce, kde pôvodne zvon patril. Pravdepodobne ním bol nahradený ten, ktorý v čase prvej svetovej vojny zrekvirovali na vojnové účely. [6]
 

Koncom 19. storočia patril kostol k najbohatším v okolí. Nad vchodom z južnej strany sa nachádza soška Sedembolestnej Panny Márie a socha sv. Antona. Oproti nim (severný múr lode) je ďalšia dvojica sôch: Terezka Ježiškova a sv. Jozef. Vľavo od oltára je socha patróna kostola sv. Michala archanjela, vpravo soška Panny Márie. [7]
 

V južnej časti lode je vchod na chór s organom. Ešte začiatkom minulého storočia bola strecha nad loďou a sanktuáriom krytá šindľom. Dnes je zakrytie prevedené škridlou. Okolo kostola sa rozprestiera cintorín so starou márnicou a domom smútku postaveným v roku 1972. V areáli cintorína je i pomník padlých v prvej svetovej vojne a dodatočne sú pripojené aj mená padlých v druhej svetovej vojne. V blízkosti pomníka je v zasklenej nike umiestnená soška Panny Márie. Pri vchode do kostola stojí misijný kríž. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Bíňovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 11/2015Bíňovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 11/2015Bíňovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 11/2015Bíňovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 11/2015Bíňovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 11/2015Bíňovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 11/2015Bíňovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 11/2015Bíňovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 11/2015Bíňovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 11/2015Bíňovce - kaplnka pri kostole foto © Ľuboš Repta 11/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 124.
[2] www.obec.binovce.sk (23.5.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 124.
[4 - 8] www.obec.binovce.sk (23.5.2016)
Bibliografia
www.obec.binovce.sk
GPS
48.507318, 17.476939
48°30'26.3"N 17°28'37.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk