Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bíňovce - socha sv. Floriána
Lokalita
obec Bíňovce, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pieskovcová socha mučeníka na podstavci z rovnakého materiálu. Svätec ma tradičné atribúty - zástavu a v ruke krčah, z ktorého leje vodu na horiaci dom. Sochu dal postaviť mládenec Imre Balažovič v roku 1880. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Plastika bola obnovená v roku 1993, kedy miestni požiarnici slávili 110. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1 - 2] www.binovce.sk (2.8.2015)
Bibliografia
www.binovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk