Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bíňovce - súsošie sv. Trojice
Lokalita
obec Bíňovce, okres Trnava, Trnavský kraj
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Súsošie stojí pri hlavnej ceste pred domom č. 137. [1]
Poznámky
[1] www.binovce.sk (2.8.2015)
Bibliografia
www.binovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk