Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
biskup
samostatný správca diecézy (biskupstva) v duchovných a majetkových veciach (z gréckeho slova episkopos – dozorca). Ako nástupca apoštola má svätiacu moc, správnu moc a učiteľskú funkciu.www.pamiatkynaslovensku.sk