Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Biskupice - Kaplnka Zvestovania Panne Márii (Biskupská kaplnka)
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Biskupice, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v roku 1750. Jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom, krytý pruskou klenbou. [1] Je to malá obdĺžniková bezvežová stavba, ktorá slúžila ako pohrebná kaplnka. Fasády sú hladké. Objekt má skosené hrany.
 

V interiéri sa nachádza oltár s pilastrovou architektúrou, rokajovými krídlami a ústredným obrazom sv. Anny z polovice 18. storočia. Samostatne stojaca baroková socha Panny Márie je z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na cintoríne.
Fotogaléria
Biskupice - Kaplnka Zvestovania Panne Márii (Biskupská kaplnka) foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 124.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 124.
GPS
48.247565, 19.834313
48°14'51.2"N 19°50'03.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk