Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Blatná na Ostrove - klasicistická kúria
Lokalita
obec Blatná na Ostrove, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria postavená v prvej polovici 19. storočia. Jednopodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena L. Hlavná fasáda má stredný rizalit s veľkým polkruhovým oknom. Ostatné okná priečelia sú obdĺžnikové a kedysi mali klasicistické tepané mreže. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 125.
GPS
48.005536, 17.440451
48°00'19.9"N 17°26'25.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk