Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Blatná na Ostrove - kúria
Lokalita
obec Blatná na Ostrove, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria zo začiatku 19. storočia. Prízemná obdĺžniková budova s mierne vystupujúcim rizalitom na hlavnej fasáde, ktorá je hladká a smeruje do ulice. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 125.www.pamiatkynaslovensku.sk