Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Blatné Revištia - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Blatné Revištia, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol z roku 1883. Opravený bol v roku 1937. Jednolodie so segmentovým uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénovým rámom a podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje aj na priečelí. Veža je pomerne nízka, ale zastrešená vysokou baňatou strechou s laternou. Nad vchodom je trojitý kríž s nápisom vzťahujúcim sa na opravy stavby. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

V obci bol pôvodne drevený gréckokatolícky kostol. Medzi miestnym obyvateľstvom sa pre obec neoficiálne užíva nárečový termín – Ruski Revišče podľa kostola a veriacich gréckokatolíkov, ktorých v miestnej teminológii bežne volali rusnákmi, čo sa nevzťahuje na národnostnú príslušnosť. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 126.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 126.
[3] www.blatnerevistia.ocu.sk (23.5.2016)
GPS
48.734068, 22.079723
48°44'02.6"N 22°04'47.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk