Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Blatnica - Prónayovská kúria
Iný názov
Turčianska Blatnica
Lokalita
obec Blatnica, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kúria z prvej polovice 18. storočia. Postavili ju Prónayovci. Je to voľne situovaná prízemná stavba pozdĺžneho pôdorysu, uprostred dediny. Kúria bola prebudovaná v roku 1785 a rozšírená malým kruhovým portikom. Portikus so šiestimi kanelovanými kompozitnými stĺpmi a malou kupolou má na vlyse architrávu festóny a latinský nápis s chronostichom. Objekt má manzardovú šindľovú strechu. K budove sa pripája segmentovo zakončenou bránou vedľajšia hospodárska stavba z konca 18. storočia, ktorá má na priečelí dve arkády a štít s podlomenicou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. V kúrii je umiestnené múzeum.
 

Expozícia je venovaná Karolovi Plickovi. Jej cieľom je podať ucelený prehľad o živote a diele národného umelca profesora Karola Plicku (1894 – 1987), s osobitným zreteľom na jeho zobrazenie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, ktoré je po mnohých stránkach unikátnym záznamom dnes už väčšinou zanikajúcich kultúrnych hodnôt. Hlavná časť expozície je venovaná umeleckým fotografiám Plicku. Je tu vystavených 145 snímok, medzi nimi sú mnohé doteraz nepublikované. V expozícii je zastúpené množstvo autentických predmetov a dokumetov z jeho života (fotografické prístroje, filmovacie kamery). [2]

Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 8/2001Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 8/2001Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 8/2001Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Patrik Kunec 7/2020Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - hospodárska budova kúrie foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010Blatnica - Prónayovská kúria foto © Viliam Mazanec 11/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 126.
[2] Múzeum Karola Plicku v Blatnici. Martin: Slovenské národné múzeum, 1990, propagačný materiál múzea.
Bibliografia
www.blatnica.sk
GPS
48.937902, 18.926894
48°56'16.5"N 18°55'36.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk