Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Blatnica - zvonica
Lokalita
obec Blatnica, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v druhej polovici 18. storočia ako obecno-cirkevný objekt, ktorý v určitom časovom období plnil aj úlohu hasičskej zbrojnice, ako tomu nasvedčuje riešenie vjazdu do prízemia zvonice z cesty a samostatný vchod do zvýšeného zvonárskeho priestoru na opačnej strane od potoka. Zvonica predstavuje jednopriestorový murovaný objekt štvorcového pôdorysu, so vstupom do ulice cez široký otvor vyplnený dvojkrídlovou drevenou bránou. [1]
 

Prízemie zvonice je v dvoch tretinách výšky murovanej stavby oddelené dreveným doskovým stropom, nad ktorým je na obvodových múroch položená symetrická štvorboká rámová konštrukcia spájaná na rybinu drevenými kolíkmi, ktorej základ tvorí pravouhlý trámový veniec so štyrmi začapovanými stĺpmi. V rámci štvorcovej základne veže krovu je vstavaná osobitná konštrukcia zvonovej stolice, ktorá sa skladá z dvoch prahových trámov položených na trámový veniec a štyroch stĺpikoch. V murovanej časti medzi stropom prízemia a krovom sa v obvodových múroch podkrovnej časti nachádzajú obdĺžnikové otvory bez výplne. Vstup do podkrovia je rebríkom z exteriéru od potoka. [2]
 

Fasády zvonice sú jednoosové, nahrubo omietnuté, so vstupným otvorom zvýrazneným v omietke hladkým maltovým pásom s presvitajúcim svetlým náterom. Zvonica má stanovú strechu, z ktorej v strede vystupuje dosková štvorcová vežička so štvorlaločnými zvukovými otvormi v jednotlivých stenách, ukončená cibuľovitou strechou pokrytou dreveným šindľom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce Blatnica medzi korytom Blatnického potoka a hlavnou cestou, v tesnej blízkosti jednej zo sýpok. [4]
Fotogaléria
Blatnica - zvonica foto © Patrik Kunec 7/2020
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2012. s. 287.
[2 - 4] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. s. 287.
Bibliografia
www.blatnica.sk
GPS
48.938965, 18.925215
48°56'20.3"N 18°55'30.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk