Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Blesovce - Kostol Umučenia sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Blesovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Starší kostol, ktorý bol v 18. storočí zbarokizovaný. Loď je empírová, upravená na začiatku 19. storočia. Ide o jednoloďovú stavbu s presbytériom podkovovitého tvaru, na južnej strane s pristavanou sakristiou a na západnej strane s predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté konchou, loď pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi. Fasády majú na polygonálnom presbytériu a v nárožiach veže oporné pilastre. [1]
 

Hlavný oltár je rokokový z roku 1770, zdobený rokajom, uprostred stĺpovej pilastrovej architektúry obraz Umučenia sv. Jána Krstiteľa. Rokoková kazateľnica s polkruhovým parapetom je z druhej polovice 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza – rokokové svietniky z druhej polovice 18. storočia, barokovú monštranciu z 18. storočia s tepaným dekorom kvetov a mriežky, kalich z roku 1766 a barokové cibórium z roku 1720. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 129.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 129.
Bibliografia
www.blesovce.sk
GPS
48.558232, 18.039797
48°33'29.6"N 18°02'23.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk