Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bobot - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bobot, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol spomínaný v rokoch 1332 – 1337. Prestavaný bol v 17. storočí. Znovu ho zaklenuli v 20. storočí. Je to jednolodie s rovným uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou a predstavanou vežou s predsienkou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, loď valenou klenbou s lunetami. V exteriéri stavbu podopierajú oporné piliere s pultovými strieškami. Fasády sú členené iluzívnym lizénovým orámovaním. Vežu zakončuje prilbová strecha s laternou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. V presbytériu je neskorogotické výklenkové pastofórium. Kamenná krstiteľnica je baroková z 18. storočia. [2]
 

Zvony vo veži farského kostola sv. Mikuláša: [3]
 


 

o veľký zvon Sedembolestnej Panny Márie
 

 K sláve Božej obetovali rímsko-katolícky veriaci farnosti Bobotskej - 1938
 

o stredný zvon Svätého Kríža
 

 V kríži Kristovom hľadali Spasiteľa - 1926
 

o malý zvon Narodenia Pána
 

 K sláve Božej obetovali rímsko-katolícky veriaci farnosti Bobotskej - 1938
 

o zvon Umieračik
 

 Na zvone je symbol dieťaťa - 1920

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Bobot – Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1185/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., Ing. Tomáš Kyncl. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 129.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 129.
[3] www.bobot.sk (21.5.2016)
[4] www.pamiatky.sk (22.9.2016)
Bibliografia
www.bobot.sk
GPS
48.804868, 18.195000
48°48'17.5"N 18°11'42.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk