Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bobot - prícestný kríž
Lokalita
obec Bobot, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný barokový kríž z roku 1707.
Bibliografia
www.bobot.skwww.pamiatkynaslovensku.sk