Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bobrov - Kostol sv. Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bobrov, okres Námestovo, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol bol postavený v roku 1753 [1] a prestavaný v rokoch 1788 – 1797. [2] Z pôvodného kostola zostala len predná časť, kde je hlavný oltár, hlavné nosné múry a sakristia. Oproti pôvodnému kostolu bol zväčšený na kapacitu 1500 veriacich. [3]
 

Rozšírený bočnou Kompanikovou kaplnkou bol v roku 1833. [4] Kostol je jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, s predstavanou vežou a s prístavbami sakristie, vchodu na chór a predsiene. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, zbiehajúcou sa do štukovej rímsy. V lodi sa pruská klenba zbieha medziklenbovými pásmi do pilastrov s rímsovými hlavicami. Polygonálna kaplnka je klenutá vejárovou lomenou klenbou. Orgánový chór pôvodne arkádový bol rozšírený drevenou emporou. [5] Hladká baroková fasáda s polkruhovo riešenými otvormi má na nárožiach lizény. [6] V roku 1811 v predvečer sviatku všetkých svätých bol na vežu vytiahnutý zvon vážiaci 19 centov a 75 libier. [7]
 

Výmaľba kostola je neobaroková z 20. storočia. Hlavný oltár je barokový z druhej polovice 18. storočia a neogoticky doplnený začiatkom 20. storočia. Je to stĺpová architektúra s pôvodným ústredným obrazom, v nadstavci je reliéf najsvätejšej Trojice, v interkolumniách sú sochy sv. Mikuláša, Vojtecha biskupa a kardinála. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého je z polovice 18. storočia a v strede má neskorobarokový obraz svätca. [8] Stĺpový oltár Nanebovzatia Panny Márie má v nadstavci Božie oko. Po stranách sú sochy kľačiacich anjelov a v nadstavci sochy apoštola Petra a Pavla. [9] Celkovo sú v kostole štyri barokové oltáre. [10]
 

Kazateľnica je baroková z polovice 18. storočia, v parapete s reliéfnymi scénami Krista rozsievača a Krista nasycujúceho zástupy, v baldachýne je socha Dobrého pastiera. V kostole sú obrazy Pribíjanie, Ukrižovanie a Sňatie z kríža z pôvodnej Krížovej cesty zo začiatku 19. storočia. Spovedelnica je z 18. storočia. Interiér kostola zdobí aj epitaf Andreja Kompanika z roku 1833. [11]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Za pôsobenia farára Zvolenčáka sa v roku 1982 začala elektrifikácia kostola. V roku 1984 sa urobila elektrifikácia zvonov, odvodnilo sa kostolné nádvorie, izolácia okolo základov, pešníky okolo kostola. Pred kostol sa zhotovili nové drevené kríže - jeden s umučením a druhý misijný. V roku 1985 sa reštauroval interiér kostola a to stropné a nástenné maľby. [12]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Fotogaléria
Bobrov - Kostol sv. Jakuba foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Bobrov - Kostol sv. Jakuba foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Bobrov - Kostol sv. Jakuba foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Bobrov - Kostol sv. Jakuba foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Bobrov - Kostol sv. Jakuba foto © Vladimír Šušoliak 5/2013Bobrov - Kostol sv. Jakuba foto © Vladimír Šušoliak 5/2013
Poznámky
[1] Bobrov bol začlenený do Trstenej. Od roku 1612 do 17. januára 1770 patril do Námestovskej farnosti a do roku 1788 bol filiálkou Zubrohlavskej farnosti. Kedže obec nemala kostol ani cintorín, musela mŕtvych pochovávať v Námestove. V roku 1745 začali Bobrovania stavať kostol. Výstavbu kostola ukončili v roku 1753. Nemal vežu a jeho kapacita bola 1200 veriacich. Kostol zasvätili sv. Jakubovi Veľkému zvanému Starší. www.farabobrov.sk (23.4.2014)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 130.
[3] www.farabobrov.sk (23.4.2014)
[4] V roku 1833 za pôsobenia farára Jozefa Slamkaya bola postavená bočná kaplnka umučenia Ježiša Krista. Kaplnku dal ku kostolu pristaviť Andrej Kompanik z vďaky po šťastnom prekonaní cholery. www.farabobrov.sk (23.4.2014)
[5] V roku 1821 bol zakúpený organ s 20 registrami. www.farabobrov.sk (23.4.2014)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 130.
[7] www.farabobrov.sk (23.4.2014)
[8] Dňa 10. 4. 1804 bol v Červenom Kláštore zakúpený oltár do kostola. Oltár sv. Jána Nepomuckého bol dovezený dňa 17. januára roku 1805. www.farabobrov.sk (23.4.2014)
[9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 130.
[10] www.farabobrov.sk (23.4.2014)
[11] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 130.
[12] www.farabobrov.sk (23.4.2014)
Bibliografia
www.obecbobrov.sk
GPS
49.427422, 19.543361
49°25'38.7"N 19°32'36.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk