Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bobrovec - Kostol sv. Juraja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bobrovec, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia s renesančnou úpravou v rokoch 1550 – 1560. [1] Rozšírený priečne vstavanou novou loďou bol v rokoch 1777 – 1782. [2] Barokovo ho upravili v roku 1784. Sakrálny objekt čiastočne prestavali v roku 1830. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovo zakončeným presbytériom, pristavanou vežou a bočnými kaplnkami. Výmaľba interiéru je od Jozefa Božetecha Klemensa z rokov 1852 – 1854. [3]
 

Hlavný oltár je z druhej polovice 18. storočia uprostred s obrazom sv. Juraja od J. B. Klemensa z roku 1854. Oltár sv. Jána Nepomuckého je z druhej polovice 18. storočia s obrazom od J. B. Klemensa z roku 1854. Bočný oltár Ukrižovaného je z polovice 19. storočia. Kazateľnica je luisézna z druhej polovice 18. storočia. Kamenná krstiteľnica je z konca 16. storočia. Voľná socha Madony ja baroková z druhej polovice 17. storočia. [4] Vo veži je zvon sv. Juraj z roku 1527, ktorý sa bobrovčanom podarilo priviezť naspäť domov, keď ho chceli koncom druhej svetovej vojny s ostatnými zvonmi odviezť. Ďalšie zvony pochádzajú už z roku 1935. [5]
 

Rozšírenie kostola o priečnu loď urobili bobroveckí murári pod vedením staviteľa Jakuba Drahnu z Liptovského Mikuláša a pod patronátom grófa Jána Illesházyho a jeho manželky Sidónie Batányiovej, pánov Likavského hradu. Zo starého kostola ostalo sanktuárium a vchod do kostola, teda dnes akoby dve kaplnky. Pôvodný kostolík bol zasvätený Svätému krížu, barokový sv. Jurajovi. [6]
 

Po druhej svetovej vojne, v roku 1947, poškodené maľby obnovil a celý kostol vymaľoval akademický maliar Jelínek starší, reštaurátor Husička a výpomocný maliar Jelínek mladší. [7]
 

Zvláštnosťou kostola sú dva obrazy sv. Juraja. Jeden obraz, Juraj na koni, zdobí hlavný oltár. Druhý obraz je skôr symbolický, a na ňom stojí Juraj nad premoženým drakom, znázorňujúcim pohanstvo. [8]
 

V starom sanktuáriu za oltárom je veľký kríž z prvej polovice 19. storočia. [9]
 

V nádvorí kostola je časť kmeňa z asi 450 ročnej lipy. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Bobrovec - Kostol sv. Juraja foto © https://commons.wikimedia.org/ Bobrovec - Kostol sv. Juraja foto © Patrik Kunec 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 130.
[2] www.farabobrovec.sk (21.5.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 130.
[5 - 10] www.farabobrovec.sk (21.5.2016)
Bibliografia
www.bobrovec.eu
GPS
49.118138, 19.607169
49°07'05.3"N 19°36'25.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk