Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bodice (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený v rokoch 1360 – 1380. Jednoloďový obdĺžnikový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria a predstavanou novšou vežou. Sakrálny objekt prešiel barokovou úpravou koncom 18. storočia a vtedy bol vybudovaný organový chór. Vežu postavili v roku 1854, neogoticky ju upravili v roku 1890. Priestor je krytý krížovou rebrovou klenbou. Na južnej stene polygonálneho uzáveru sa nachádza gotické pastofórium s hrotivým oblúkom a profilovanými prútmi v ostení z čias stavby kostola. [1] Fasády kostola sú členené opornými piliermi a oknami s lomeným oblúkom s kamenným ostením. Veža s neogotickými oknami s lomeným oblúkom je členená pilastrami a ukončená trojuholníkovým štítmi, na ktoré dosadá ihlancová prilba.
 

Vnútorné zariadenie je zväčša z roku 1890, riešené v neogotickom slohu. Organ s erbom rodu Palugyay a neogotickými doplnkami je barokový z 18. storočia. Obraz Ukrižovania pochádza z konca 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza vo veži zvon z roku 1476. [2]
 

Pred kostolom stoja chránené lipy, medzi nimi najstaršia a najmohutnejšia v Liptove, vyše 500-ročná.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernej vyvýšenine uprostred obce.
Fotogaléria
Bodice (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Ladislava foto © Patrik Kunec 6/2019Bodice (Liptovský Mikuláš) - Kostol sv. Ladislava foto © Patrik Kunec 6/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 131.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 131.
GPS
49.059639, 19.574363
49°03'34.7"N 19°34'27.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk