Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bodiná - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bodiná, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kostol postavený v roku 1668 na staršom stredovekom základe. Zbarokizovaný bol v polovici 18. storočia. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Za presbytériom v osi kostola je sakristia, zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Obvodový múr s opornými piliermi zachovaný na južnej strane, pochádza zo staršej stredovekej stavby. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 píše, že baroková hladká fasáda s maľovaným lizénovým rámom sa nachádza pod novšími vápennými nátermi. [1] Fasády sú hladké, na južnej strane lode (stredoveká časť kostola) členená opornými piliermi a polkruhovo ukončenými oknami. Masívna hranolová veža je zastrešená cibuľou.
 

Hlavný oltár je barokový z roku 1764 s novším obrazom Panny Márie od K. Švestku z roku 1897. Kazateľnica je baroková, súčasná s oltárom. Obraz Panny Márie pochádza z konca 17. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku v inventári kostola uvádza osem rokokových svietnikov z polovice 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine v strednej časti obce. Okolo kostola sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Bodiná - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Bodiná - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Bodiná - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Bodiná - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Bodiná - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Bodiná - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Bodiná - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Bodiná - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 131.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 131.
Bibliografia
www.bodina.eu
GPS
49.107389, 18.558768
49°06'26.6"N 18°33'31.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk