Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bogliarka - Kaplnka Krista Kráľa
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bogliarka, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1840. Malý sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom a strešnou vežičkou. Priestor je zaklenutý českou plackou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a profilovanou podstrešnou rímsou, na ktorú dosadá ľudovo riešené kedysi šindľová dnes plechová strecha s trojhranným štítom. [1]
 

V interiéri je oltár s obrazom Panny Márie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na návrší neďaleko Chrámu sv. Michala archanjela.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 132.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 132.
Bibliografia
www.bogliarka.sk
GPS
49.277576, 21.150394
49°16'39.3"N 21°09'01.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk