Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bohatá (Hurbanovo) - Ordódyovská kúria
Lokalita
obec Hurbanovo, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Jednopodlažný objekt s pôdorysom v tvare písmena L. Kratšie, reprezentačné krídlo orientované bližšie k ulici tvorí trojtrakt s chodbou uprostred. Hlavný vstup s rampami pre kočiare vedie cez portikus na kratšej južnej fasáde uličného krídla. Dlhšie, hospodárske krídlo tvorí dvojtrakt s otvorenou stĺpovou chodbou. K záveru tohto krídla bolo sekundárne pridané krátke krídlo. Objekt má valbové strechy. [1]
 

Kúria bola vybudovaná na začiatku 19. storočia a jej existencia sa spája s miestnou zemepanskou rodinou Ordódyovcov, ktorá mala v obci kúriu už od konca 18. storočia. Prvú stavebnú etapu sa podarilo identifikovať v dvorovom krídle. Anton VI. Ordódy si dal postaviť pravdepodobne dvojtraktový dom s otvorenou stĺpovou chodbou, ktorý sa dá charakterizovať ako honosnejší roľnícky dom. Okolo polovice 19. storočia ho dal Vincent Ordódy prebudovať a dostavať reprezentačné krídlo. Nové krídlo bolo asi tiež členené na dvojtrakt s radom panských izieb. V tom čase začal vznikať aj anglický park. [2]
 

Počas nasledujúcej úpravy začatej Pavlom VI. Ordódym v roku 1891 bola kúria kompletne prestavaná. Reprezentačné krídlo bolo predĺžené a na južnej strane rozšírené na trojtrakt. Na kratšej južnej fasáde bol vybudovaný hlavný vstup s portikom a rampami pre kočiare. V reprezentačnom krídle boli strhnuté časti nosných konštrukcií a svetlé výšky v interiéroch boli zdvihnuté do súčasnej úrovne. Na celom krídle boli vytvorené fasády v eklektickom slohu so vzormi, ktoré čerpali inšpiráciu vo francúzskej a talianskej renesancii. Strechu hlavného krídla doplnili radom vetrákov a komínmi s hlavicami s charakteristickými strieškami. Pri prestavbe kúria získala okrem štukovej výzdoby aj hodnotné kované mreže. V interiéroch sa zachovali kazetové dvere zdobené kovaniami s ornamentikou a aj ďalšie kvalitné stolárske výrobky. Na stropoch sa pod vrstvami sekundárnych náterov zachovala dekoratívna šablónová výzdoba. K pozoruhodným stavebným riešeniam patrí drevený podhľad v tvare valenej klenby v priestore chodby reprezentačného krídla. K obytným miestnostiam patrilo hygienické vybavenie, ktoré bolo zásobované vodou kumulovanou v nádržiach v podkroví. [3]
 

Po roku 1926 bola kúria obývaná už iba sezónne. Po druhej svetovej vojne bola využívaná pre potreby školských zariadení. Komplexnou prestavbou v rokoch 1969 – 1971 bol historický objekt adaptovaný pre potreby základnej a materskej školy. Kvôli novým učebniam bola radikálne upravená dispozícia reprezentačného krídla prebúraním priečok. Okenné otvory boli zväčšené a na konci hospodárskeho krídla pribudla nová hmota s učebňami a bytom školníka. Vymenili tiež krov nad hospodárskym krídlom. Po zrušení školských zariadení historické sídlo už dlhodobo čaká na komplexnú pamiatkovú obnovu. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Hurbanovo-Bohatá - kúria a park (č. ÚZPF 2509/1, č. parc. 1445/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2010. Autori: Ing. arch. Ivan Gojdič, Ing. arch. Peter Hudák, PhD. Spolupráca: Ing. Alexander Reško – archívny výskum. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického objektu je zlý.
Prístup
Kúria s areálom parku, nazývaná Ordódyovská, sa nachádza na južnom konci mestskej časti Hurbanova Bohatá, neďaleko pivovaru, pri hlavnej ceste spájajúcej Komárno a Nové Zámky. Stojí v centre chráneného parku. Novozámocká 14. [6]
Fotogaléria
Kúria Hurbanovo  foto © Imrich Kluka 1/2011
Poznámky
[1 - 2] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 66.
[3] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 66 - 67.
[4] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 67.
[5 - 6] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 66.
Bibliografia
www.hurbanovo.sk
GPS
47.883635, 18.199083
47°53'01.1"N 18°11'56.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk