Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bohdanovce - Kostol sv. Margity Alacoque
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bohdanovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1943. Úplne dokončený bol až v roku 1945. Je to secesiou inšpirovaná betónová stavba s korýtkovým stropom a úzkymi, polkruhom zakončenými skupinovými oknami. Štíhla veža s ihlancom stojaca v štíte má vysoké trojité arkádové zvukové otvory. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza, že hlavný oltár má obraz sv. Margity z roku 1943 od E. Halásza-Hradila. Dnes sa však obraz v kostole už nenachádza a nahradil ho iný. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 133.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 133.
GPS
48.657495, 21.399280
48°39'27.0"N 21°23'57.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk