Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bohunice - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Bohunice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kostol postavený v rokoch 1656 - 1658 ako kazateľský sakrálny objekt bez veže. Prestavali ho v roku 1703 a klasicisticky upravili v roku 1779. Barokovo-klasicistickú vežu vstavanú do štítového priečelia dostal kostol v roku 1854. Znovu zaklenutý bol v roku 1901. Ide o sieňový priestor s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou, predsienkou a vstavanou vežou. V rozšírenom uzávere je valená klenba. Fasády sú hladké, na južnej stene uzáveru je nárožný pilier. Priečelie s lomeným štítom a plochým stredným rizalitom, ktorý má nad portálom termálne okno a je zakončený trojhranným frontónom. Nad lomeným štítom vyrastá pilastrami členený trup veže, zakončený terčíkovou podstrešnou rímsou a zastrešený laternovou cibuľovitou kupolou. Kostol v roku 1720 ohradili múrom. [1]
 

Oltár je empírový, portikového typu zo začiatku 19. storočia s obrazom Nanebovstúpenia Pána. Oltárny obraz z roku 1871 je dar Alfonza Ňáriho. Kazateľnica je kamenná s polygonálnym parapetom na štvorhrannej nohe. Krstiteľnica zo začiatku 16. storočia je kamenná s plastickým dekorom. Organ pochádza z roku 1885Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola spomína klasicistický kalich z roku 1780. [2]
 

Na kostole sa nachádza pamätná tabuľa z roku 1949, venovaná padlým rumunským vojakom v druhej svetovej vojne. [3]
 

Kostol patrí medzi najstaršie evanjelické kostoly v regióne a vždy patril evanjelickej cirkvi.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 134.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 134.
Bibliografia
www.bohunice-lv.sk
GPS
48.332518, 18.752616
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk