Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bohunice (Ilava) - Kaplnka a rodinná hrobka Mednyanských
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bohunice, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická hrobka z roku 1866 s nárožnými fiálami a vežičkou vstavanou do priečelia. [1] Pohrebná kaplnka bola postavená v blízkosti neogotickej kúrie. Má sieňový priestor a dvojpodlažný charakter s kryptou. Bohatá profilácia ústupkového portálu, fiály a vežička so zvonom na osi čelnej fasády, dekorované krabmi, vlys lemujúci celú stavbu, vypovedajú o náročnom riešení, ktoré sa vyznačuje vernosťou detailu, zaraďuje stavbu do obdobia prísneho historizovania. Interiér je riešený tiež impozantne s hviezdicovou klenbou a bohatou polychrómiou. [2]
 

Keď Alojzovi Medňanskému zomrela manželka s novorodeniatkom, jediným synom, z veľkej lásky dal v roku 1866 postaviť rodinnú hrobku s kaplnkou v neogotickom štýle. Veľká láska pokračovala a gróf Medňanský osamelý zomrel bez dedičov. Panstvo zdedil adoptovaný šľachtic Ján Kubíny. História rodu Medňanských v Bohuniciach sa tak nadobro skončila. [3]

Pamiatková ochrana
Bohunice – pohrebná kaplnka (č. ÚZPF 701/3) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum - rok 2013. Autorky: PhDr. Zuzana Zvarová, PhDr. Jana Oršulová. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky nie je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce. Nachádza sa v bývalom parku, ktorý patril ku kúrii.
Fotogaléria
Bohunice - Kaplnka a rodinná hrobka Mednyanských foto © Imrich Kluka 1/2010Bohunice (Ilava) - Kaplnka a rodinná hrobka Mednyanských foto © Peter Mikšík 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 134.
[2] POHANIČOVÁ, Jana: Neogotické hrobky aristokratických rodov na území Slovenska. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 4, s. 32.
[3] https://mrbk-sk.webnode.sk/narodna-kulturna-pamiatka-kaplnka-mednyanskych/ (13.1.2019)
[4] www.pamiatky.sk (22.10.2014)
GPS
49.020144, 18.200079
49°01'12.5"N 18°12'00.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk