Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bohunice - renesančný kaštieľ
Lokalita
obec Bohunice, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 charakterizuje kaštieľ ako romantický neogotický objekt, ktorý bol postavený v polovici 19. storočia s využitím staršej renesančnej stavby. Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková bloková stavba, ktorá mala pôvodne dve nárožné veže. V priečelí na strednej osi je predstavaný portikus s dvojicou oblých stĺpov. Na poschodí nad portikom je atika s kľúčovými strieľňami. Dvorová fasáda má stredný, mierne vystupujúci rizalit. Veže mali nárožné pilastre v prízemí a na poschodí mali nárožnú bosáž a oblúčikový vlys pod atikou. Miestnosti majú rovné stropy. [1]
 

V správe k obnove kaštieľa autori uvádzajú, že objekt bol vybudovaný v 17. storočí na pôvodnej parcele vtedajšieho zemana na základoch staršej stavby. Presnejšie datovanie výstavby nie je známe, nezachovali sa ani doklady o jeho pôvodnom majiteľovi. Ide teda o renesančný kaštieľ. V 20. storočí bol zmenený na archív lesníckej registratúry. Čiastočne boli prebudované jeho vnútorné časti, pozmenené niektoré okná bez prihliadnutia na charakter stavby. Boli použité nevhodné materiály, čo sa spolu s nedbanlivým prístupom k údržbe podpísalo na chátraní objektu. [2]
 

Veže boli symetricky usporiadané podľa najkratšej osi súmernosti. Nie je známe, kedy bola druhá veža odstránená, či zrútená, ale bolo to pred rokom 1957. Objekt sa vyznačuje tvarovou jednoduchosťou, konštrukčnou a dispozičnou logikou. Má dve podlažia a čiastočne podpivničenú juhovýchodnú časť. Prvé nadzemné podlažie bolo využívané ako obytný priestor, povala bola využitá len ako skladisko neporiadku. Múry kaštieľa sú masívne, postavené z kombinácie - kameň, tehla a nové konštrukcie z pórobetónu z doby socializmu. [3]
 

Zo starých fotografí je zrejmé, že pred rokom 1957 malo prvé nadzemné podlažie hlavnej časti takmer všetky okná obdĺžnikového tvaru, druhé nadzemné podlažie obdĺžnikového vysokého tvaru s polkruhovým zakončením horného konca s polkruhovými šambránami. Okná v prvom nadzemnom podlaží boli väčšinou vo dvojiciach, v druhom boli v trojiciach, striedavo pravé a slepé. Z ich štýlu sa dá predpokladať, že sú pôvodné renesančné. Veže boli pravdepodobne navzájom podobné alebo aj rovnaké a ich okná boli obdĺžnikové vysoké gotické s lomeným oblúkom na hornom konci, radené do dvojíc. Mali šambrány a bohato zvlnený profil ostenia a zaklenutia, boli zasklené vitrážou s motívom včelieho plástu. V prvom nadzemnom podlaží v rohoch mali dvojice pilastrov. Veže mali pultovú strechu, ktorá bola zboku zakrytá štítom s pravouhlým jednoduchým cimburím, na štítoch boli naznačené slepé kľúčové a kruhové strieľne, krytina bola škridľová pálená. [4]
 

Úrovne podlaží a strechy boli zvýraznené jednoduchou rímsou so zuborezom v jej spodnej časti v tvare lomeného gotického oblúka alebo bosážou. Objekt mal dva vchody, jeden hlavný v strede najširšej fasády orientovanej k ceste, druhý na náprotivnej fasáde orientovanej do dvora. Hlavný vchod do kaštieľa je prekrytý portikom v odľahlých rohoch dvojicami stĺpov. Má cimburie jednoduchého pravouhlého tvaru, terasu veľkosti portika, zábradlie a schodište k terase o počte troch schodov. Stĺpy sú kruhového priečneho profilu a priameho mierne na koncoch zvleneného pozdĺžneho profilu. Pätku má dvojica stĺpov spoločnú kvádrovú. Strecha hlavnej časti je z hlavnej fasády prekrytá štítom s pravouhlým cimburím, štít existujúcej veže tiež. Kúrenie bolo riešené lokálne vyvedené do komínov, vykurovacie telesá boli odstránené. [5]
 

Kaštieľ bol počas socializmu veľmi nevhodne využívaný a úplne schátral. V dezolátnom stave ho kúpil súkromný majiteľ, ktorý mu vrátil starý lesk a pôvodný vzhľad.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pri obnove kaštieľa bola znovu postavená druhá veža.

Súčasný stav a využitie
Objekt je v súkromnom vlastníctve. Slúži na bývanie.
Prístup
Stojí na severozápadnom okraji obce v prílesnej časti a v jeho tesnej blízkosti sa nachádza väčší kaštieľ, objekty stajní, jazdiarní a pridružených prevádzok. [6]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 134.
[2] Ing. arch. Peter SEDLÁK – Bc. Milan KOMÁROMI: Obnova kaštieľa v Bohuniciach. STU SvF Bratislava, Katedra architektúry, 2008. s. 3.
[3 - 4] Ing. arch. Peter SEDLÁK – Bc. Milan KOMÁROMI: Obnova kaštieľa v Bohuniciach. s. 3.
[5] Ing. arch. Peter SEDLÁK – Bc. Milan KOMÁROMI: Obnova kaštieľa v Bohuniciach. s. 3 - 4.
[6] Ing. arch. Peter SEDLÁK – Bc. Milan KOMÁROMI: Obnova kaštieľa v Bohuniciach. s. 3.
Bibliografia
www.bohunice-lv.sk
GPS
48.336060, 18.749606
48°020'09.8"N 18°044'58.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk