Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bojná - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bojná, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický sakrálny objekt, ktorý neskôr klasicisticky prestavali. V roku 1736 vznikol takmer úplne nový kostol. Do stavby výraznejšie zasahovali ešte aj v roku 1788. Ide o jednoloďový priestor so zaobleným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere s rímsovými hlavicami. Novšie fasády sú členené pilastrami. Na strednú os situovaná veža je zakončená ihlancovou strechou. Nad vstupným obdĺžnikovým portálom s polkruhovým uzáverom sú po stranách v nikách plastiky evanjelistov. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický z konca 18. storočia, oltárna architektúra s nadstavcom a s obrazom Všetkých svätých. Klasicistická kazateľnica pochádzajúca z konca 18. storočia má štvorhranný parapet s dekorom vyrezávaných ružíc a vo vrchole baldachýnu plastiku sv. Michala archanjela. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Reštaurovaný bol v roku 1960. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Bojná - Kostol Všetkých svätých foto © Patrik Kunec 9/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 135.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 135.
Bibliografia
www.bojna.sk
GPS
48.576186, 18.056574
48°34'34.3"N 18°03'23.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk