Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bojničky - Kaplnka sv. Rócha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bojničky, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka z prvej polovice 19. storočia s neskoršou úpravou. Je to stavba obdĺžnikového pôdorysu zaklenutá pruskou klenbou. Fasády sú hladké. Na priečelí je murovaný štít a nárožné pilastre. [1]
 

V interiéri sa nachádza plastika sv. Rócha zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 138.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 138.
Bibliografia
www.bojnicky.skwww.pamiatkynaslovensku.sk