Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bokša (Stropkov) - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Stropkov, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1774 v rámci stavebnej činnosti tereziánskej Komory. Opravený bol v roku 1889. Obnovili ho v roku 1895 a po druhej svetovej vojne. Jednoloďová stavba s polkruhovým presbytériom a veľmi masívnou predstavanou vežou. Priestor pod vežou tvorí babinec. V lodi je valená klenba a v presbytériu koncha. Fasády sú členené lizénovým rámom a polkruhovo ukončenými oknami. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1895 z čias opravy a novšie. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Bokša je od roku 1964 mestskou časťou Stropkova.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 138.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 138.
Bibliografia
www.stropkov.sk
GPS
49.206978, 21.631522
49°12'25.1"N 21°37'53.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk