Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Boľ - Kostol sv. Mikuláša
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Boľ, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne románsky kostol z druhej polovice 13. storočia. Klasicisticky prestavaný bol v roku 1828. Opravili ho v roku 1890. Obvodové murivo jednoloďového priestoru a štvorcové presbytérium sú románskeho pôvodu. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou. Loď má klasicistické pruské klenby, ktorých klenbové pásy dosadajú na vtiahnuté piliere. Fasády sú členené lizénovým rámovaním, segmetovo ukončenými oknami a na východnej strane dvoma opornými piliermi. Veža tvorí na vstupnom priečelí mierny rizalit a jej vstupný portál je datovaný rokom 1828. [1] Zastrešená je ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Vnútorné zariadenie je klasicistické z čias prestavby. Doplnené novšími obrazmi pochádzajúcimi z obdobia okolo roku 1890. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári spomína kalich z roku 1766 a emailovým erbom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 138.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 138.
Bibliografia
www.obec-bol.sk
GPS
48.46985, 21.94228
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk