Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Boldog - zvonica
Lokalita
obec Boldog, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Hranolová murovaná stavba z 19. storočia. [1] Má hladké fasády a polkruhovo zakončené zvukové okná. Štíhla veža je krytá ihlancom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 139.
Bibliografia
www.boldog.skwww.pamiatkynaslovensku.sk