Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bolešov
Lokalita
obec Bolešov, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ zo 17. storočia. Zbarokizovaný bol v 18. storočí a romanticky upravený v rokoch 1870 - 1880. Menšie zásahy prebehli okolo roku 1930. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba na pôdoryse v tvare písmena T, obklopená hospodárskymi budovami. Fasáda je romanticky upravená s neorenesančnými architektonickými článkami. V miestnostiach sú zachované krížové hrebienkové a pruské klenby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Bolešov foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 140.
Bibliografia
www.bolesov.eu
GPS
48.984463, 18.152404
48°0 59' 4.07", 18°0 9' 8.65"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk