Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bolešov - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bolešov, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v rokoch 1937 – 1939 podľa projektu architekta Michala Milana Harminca na mieste starého zbúraného barokového kostola. [1]
 

Hlavný a bočné oltáre s mozaikami sú z čias stavby. Z hlavného oltára starého kostola sa zachovali plastiky Piety a dvoch anjelov, barokové z prvej polovice 18. storočia. [2]
 

Vtedajší farár Ján Mihályfy [3] bol iniciátorom stavby nového kostola. Sám o tom píše: „Už od prvých rokov môjho príchodu do tejto farnosti 15. júla 1911, ktorú som obdŕžal výmenou od môjho predchodcu Antona Kuliffaja, ktorý odišiel na moje miesto do Visolají, horela v mojej duši a mojom srdci nádej a dôvera v Božiu prozreteľnosť, miesto starého farského kostola v Bolešove od základu postaviť nový a všeobecným okolnostiam už vyhovujúci kostol. S prianím Božej milosti po mnohých rokoch predsa však s Božou podporou, som dostal horlivého kaplána a spolupracovníka v osobe Štefana Samáka, ktorého spolupráca, horlivá a neprestajná práca umožnila mi môj plán, postaviť nový kostol. A tak sa stalo, že vopred odkázanými skôr mnohými zbierkami so samotnými farníkmi v prítomnosti architekta Mil. Harminca zvážiac čas a miesto a všetky okolnosti, došli sme k takému záveru, že na výstavbu nového kostola vypíšeme konkurz v novinách a kto nám dá súcejší projekt, tomu posunieme výstavbu nového kostola. Tak stavbu nášho nového kostola obdŕžal Ing. Adamec z Trenčianskych Teplíc.“ [4]
 

Ďalej Mihályfy píše: „30. júna 1937 sa začalo s rúcaním starého opotrebovaného kostola až do 22. augusta toho roku, pretože uholný, základný kameň bol slávnostne požehnaný za prítomnosti množstva veriacich i iných farníkov, dištriktuálnym dekanom Žigmundom Martišom, nemšovským farárom a titulárnym nitrianskym kanonikom a bol postavený na začiatok stavby nového farského kostola. Pri tejto príležitosti sa na kostol vyzbierala suma najmenej 4 000 korún. Tak práca začala, s ustavičným pokračovaním bola vykonaná, pokiaľ tak s prianím Božím sa nový kostol nepriviedol pod strechu, v roku 1938 bol už celý postavený. V roku 1939 bol skolaudovaný a dňa 5. júla 1939 na sviatok sv. Cyrila a Metoda bol slávnostne konsekrovaný nitrianskym biskupom doktorom Karolom Kmeťkom ku cti sv. Ondreja apoštola a do otvoru hlavného oltára boli vložené ostatky sv. mučeníkov Amanda a Speciosu. Kompletný zväzok samotného aktu požehnania základného kameňa je vložený do kapsule a umiestnený vo vnútornom múre na ľavej strane vedľa dverí vstupujúc bránou do farského kostola. Vcelku v hotovosti bolo za nový farský kostol v Bolešove vyplatených 650 000 korún.“ (text bol skrátený) [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Bolešov - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Vladimír Šušoliak 8/2013 Bolešov - Kostol sv. Ondreja apoštola foto © Vladimír Šušoliak 8/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 140.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 140.
[3] Ján Mihályfy - narodil sa v Zlatých Moravciach 23. januára 1869, pochádzal však z Veľkých Janíkoviec pri Nitre. Pôvodne sa volal Paulík, ale ako dieťa stratil otca a matka sa vydala za Michalčíka, ktorý si pomaďarčil meno na Mihályfy. Gymnaziálne a teologické štúdia absolvoval v Nitre, kde bol 31. júla 1893 ordinovaný za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Kysuckom Novom Meste v období od 31. 7. 1893 do 10. 10. 1894, potom od 10. 10. 1894 do 15. 7. 1896 bol menovaný dočasným administrátorom v Klátovej Novej Vsi, odtiaľ v rovnakej funkcii odišiel do Kostolnej Vsi, kde sa zdržal len veľmi krátko a ešte v tom istom roku sa dostal ako administrátor do Podhradia pri Prievidzi, kde pôsobil do 15. 7. 1897. Odtiaľ odišiel do Hornej Marikovej, kde bol do 25. 5. 1900. Potom bol preložený za administrátora do farnosti Visolaje. Prostredníctvom výmeny 15. 7. 1911 získal farské benefícium v Bolešove, kde pôsobil až do svojej smrti 30. júla 1943. Farárom farnosti Bolešov sa teda stal 15. júla 1911, potom ako sa vymenil s predchádzajúcim administrátorom farnosti Antonom Kulliffajom. Je autorom zatiaľ najstaršej zachovanej kroniky farnosti. Viedol farnosť v pohnutých obdobiach prvej a druhej svetovej vojny a je iniciátorom stavby súčasného farského kostola sv. Ondreja v Bolešove. www.bolesov.fara.sk (31.7. 2015)
[4 - 5] www.bolesov.fara.sk (31.7. 2015)
Bibliografia
www.bolesov.eu
GPS
48.986872, 18.159295
48°59'12.7"N 18°09'33.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk