Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Boliarov - vodný mlyn
Lokalita
obec Boliarov, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Vodný mlyn s technickým zariadením pochádzajúci zo začiatku 20. storočia. Upravovali ho v roku 1937. Murovaný dvojpodlažný objekt s jednotraktovou dispozíciou na nepravidelnom pôdoryse. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Mlyn je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 10098/1.

Súčasný stav a využitie
Stav mlyna je dobrý.
Prístup
Stojí juhozápadne od obce.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (10.5.2021)
Bibliografia
www.boliarov.sk
GPS
48.795801, 21.418303
48°47'44.9"N 21°25'05.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk