Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Boliarov - zvonica
Lokalita
obec Boliarov, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Drevená zvonica zo začiatku 20. storočia. Jej kamenné prízemie polygonálneho pôdorysu dopĺňa otvorená drevená konštrukcia typického secesného architektonického výrazu. Z pôvodných dvoch zvonov sa zachoval len ten menší, väčší bol premiestnený do veže nedávno postaveného evanjelického kostola. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zvonica je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 10099/0.

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 188.
Bibliografia
www.boliarov.sk
GPS
48.804873, 21.433181
48°48'17.5"N 21°25'59.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk