Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Boľkovce - Kostol sv. Dionýza Areopageta
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Boľkovce, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z konca 18. storočia. Opravený bol v roku 1889. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý konchou a českými plackami. Fasády lode sú členené lizénovým rámovaním. [1] Veža má nárožné pilastre a zvonovitú prilbu s cibuľou, ktorá je zakončená ihlanom. Nad hlavným vstupom je nika s kamennou sochou.
 

Hlavný oltár je novoklasicistický z konca 19. storočia. Ľavý bočný oltár je spojený s kazateľnicou z konca 19. storočia. Kamenná krstiteľnica je klasicistická z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Boľkovce - Kostol sv. Dionýza Areopageta foto © Ladislav Luppa 6/2013Boľkovce - Kostol sv. Dionýza Areopageta foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 140.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 140.
Bibliografia
www.bolkovce.sk
GPS
48.337148, 19.770817
48°20'13.7"N 19°46'14.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk